ceskesbory.cz
Akademické sbory vzdaly hold prezidentu Václavu Havlovi
V podvečer 16. listopadu se na pražské HAMU uskutečnil mimořádný koncert akademických pěveckých sborů Studenti sametu. Koncert byl součástí již tradičních oslav Mezinárodního dne studentstva a výročí Sametové revoluce Festa academica. Koncert proběhl mimo obvyklý rámec festivalu, který se koná jako bienále. Studenti se rozhodli touto událostí připomenout nedožité 80. narozeniny a 5 let od úmrtí patrona Festa academica, prezidenta Václava Havla.