ceskesbory.cz
Českem i Slezskem se povalí Píseň zemí Koruny české!
Jak viditelně poctít 700. výročí narození krále a císaře Karla IV., Otce vlasti? Jak jinak než v mezinárodní sestavě a dílem spojujícím oba národy. To napadlo hned dva sbory, které k sobě mají velmi blízko, co do svého personálního obsazení. Spolupráce sborů VUS Pardubice a Medici Cantantes z Wroclawi tak bude mít své pokračování v sérii koncertů nazvané Píseň zemí Koruny české.