ceskesbory.cz
Zveme vás na festival Foerstrovy Osenice 2016
Vážení přátelé a příznivci sborového zpěvu, srdečně Vás zveme na 16. ročník festivalu Foerstrovy Osenice. Na dvoudenním hudebním svátku bude účinkovat 12 sborů, z toho 2 zahraniční – ze Slovinska a Bulharska, a Podkrkonošský symfonický orchestr s italským dirigentem Grazianem Sanvitem. Sólistku Janu Ryklovou (soprán) bude doprovázet na klavír a varhany Bernd Radoch, sbormistr a hudební organizátor ze SRN.