ceskesbory.cz
Poslední letošní číslo časopisu Cantus vyšlo
Najdete v něm kromě jiného rozhovor s hudebním skladatelem a pedagogem Eduardem Doušou, jehož skladba České moře (výběr) zazněla na závěrečném koncertu pátého ročníku festivalu Festa academica 2015 pořádaném Unií českých pěveckých sborů a Gymnáziem Jana Keplera v Praze. Tomuto festivalu je v letošním čtvrtém čísle Cantu také věnován velký prostor.