ceskesbory.cz
Pod vlastní krov
Dnešním příspěvkem v historické rubrice je článek Rudolfa Staňka, vyšlý v roce 1928 ve Slavnostním listu na paměť Jubilejního sjezdu, výstavy a festivalu Pěvecké obce československé ve dnech 7., 8., 9., a 15. dubna 1928 v Praze.