ceskesbory.cz
Akademický pěvecký sbor VŠB-TU Ostrava sklízí další úspěchy
První Setkání absolventů VŠB-TUO, předávání diplomů na zlaté promoci, odhalení stopy pana Světlíka na chodníku slávy VŠB-TUO, zpívání v nejstarším kostele v Ostravě, inaugurace nového dirigenta a zisk zlata na dvou zahraničních soutěžích? Na akademický rok 2014/2015 budeme vzpomínat ještě dlouho.