ceskesbory.cz
Vachův sbor moravských učitelek ve Slovinsku
Ve dnech 6.–10. května 2015 se uskutečnila koncertní cesta Vachova sboru moravských učitelek (VSMU) do Slovinska. Impulzem pro tuto cestu byl první ročník setkání moravských a slovinských sborů, který se konal v říjnu 2014 v Brně a kde sbor VSMU obdržel od Domžalského komorního sboru pozvání k účasti na dalším, tedy druhém ročníku tohoto setkání ve slovinském Domžale.