ceskesbory.cz
Jiří Laburda: Missa clara (7/7)
Podle tonálního rozvrhu všech částí díla G – A – As – E – G by Missa clara mohla též nést název „Missa in G“. Pro každou část je příznačný jednotný tonální rámec. V makrostruktuře vyniká zejména uváděná motivická spřízněnost jednotlivých částí a jejich vzájemný dynamický poměr: první tři části mají v podstatě sestupnou dynamickou tendenci, čímž připravují půdu pro okázalý vzestup čtvrté části. Její vrchol představuje zároveň vrchol celého díla. Agnus znamená v tomto ohledu zlom, jejž částečně vyrovnává pouze krátký gradační nárůst k nepříliš rozsáhlému dílčímu vrcholu před závěrem.