ceskesbory.cz
Tři desetiletí dětského sborového zpěvu v Poberouní aneb Chorus Angelus jubilující
Existuje-li nějaký hudební obor, v němž stále patříme k těm nejlepším, je jím sborový zpěv a zejména sborový zpěv dětský. Ani region Poberouní není výjimkou, i když si na vznik velkého dětského sborového tělesa musel poměrně dlouho počkat, paradoxně až do období tzv. normalizace.