ceskesbory.cz
Letos se opět uskuteční Setkání pěveckých sborů v Heřmanově Městci
Dvanácté Setkání v Heřmanově Městci, jehož pořadatelem je PS Vlastislav, se uskuteční v sobotu 23. května 2015. Jedná se o pokračování tradice setkání pěveckých sborů východočeského regionu, která se konají vždy jednou za dva roky. Má přispět k vzájemnému poznání sborů, porovnání tvůrčí práce i prohlubování spolupráce pěveckých sdružení.