ceskesbory.cz
Cantus s pořadovým číslem 102 míří do vašich schránek
Poslední letošní číslo časopisu Cantus s pořadovým číslem 102 přináší kromě úvodního rozhovoru se sbormistrem Tomášem Motýlem obsáhlejší informace o významných sborových akcích nejen v Čechách.