ceskesbory.cz
Andělům na mé cestě: Koncert k poctě Jana Hanuše
Rok české hudby pomalu končí, ale ani rok následující nebude chudý na krásné příležitosti připomenout si významné osobnosti české hudby. V případě skladatele Jana Hanuše pak jde o příležitost hned dvojí: v červenci 2014 uplynulo 10 let od jeho smrti, v květnu 2015 si připomeneme rovných 100 let od jeho narození.