ceskesbory.cz
Canticorum zazpívá k poctě Zdeňku Lukášovi
Canticorum si Vás dovoluje pozvat na velkolepý koncert, který se uskuteční dne 30. 11. 2014 od 19hod. Jedinečnost tohoto koncertu spočívá nejen v místě konání, kterým bude Velké divadlo J.K.Tyla v Plzni, ale také ve speciálním hostovi, Nové České písni.