ceskesbory.cz
Ženský pěvecký sbor Píseň, Sokol Jedovnice
„Kdo nemá rád hudbu, není hoden zvát se člověkem. Kdo ji má rád, člověkem je zpola. Kdo ji však provozuje, ten je člověkem úplným.“ J. W. Goethe