ceskesbory.cz
Otevřená zahrada se zahraniční účastí
Zahraniční sbory poprvé přivítá šestý sborový festival Otevřená zahrada, který se odehraje 17. května v Evangelickém kostele a k němu přiléhající farní zahradě v Libčicích nad Vltavou. Zahraniční sbory ze Švédska a Slovenska si společně s pořádajícím libčickým sborem Scandula zazpívají na závěr bohatého programu Missu Brevis od Zdeňka Lukáše. Kromě poslechu sborové tvorby si návštěvníci mohou protáhnout těla v tanečním workshopu zaměřeném na tance z různých koutů Evropy.