ceskesbory.cz
Život a dílo Zdeňka Lukáše (3/5)
Zdeněk Lukáš setrval v Plzni až do r. 1964, kdy se trvale usadil v Praze. Byla to pro něho asi nejtěžší léta, neboť nemohl sehnat odpovídající zaměstnání. Až v roce 1973 jej oslovil tehdejší ředitel Pražské konzervatoře Jan Tausinger, jestli by nechtěl vyučovat harmonii a kontrapunkt. Místo přijal, a ač sám paradoxně konzervatoř nevystudoval, po dva roky zde učil (jak říká, byl vždy v učebnicích pár lekcí před svými žáky).