ceskesbory.cz
Roudnické Konsonance podeváté
...je neděle večer, podřimuji a jako zvěna posledních hodin se mi stále vrací krásná harmonie tónů Haydnovy Missa brevis sancti Johanis de Deo v podání klatovského Kolegia pro duchovní hudbu s doprovodem malého orchestru a varhan, pod pomyslnou taktovkou Vítka Aschenbrennera. Pomyslnou proto, že on sám, za současného vedení sboru a orchestru, mistrovsky rozehrává varhany. Jeho výstup v závěru nedělní mše vyvolává mrazení a umocněn prostorem ohraničeným gotickou klenbou kostela, která evokuje představu rukou sepjatých k modlitbě, mě na chvíli unáší mimo realitu v blaženém pocitu atomu v úžasném díle Stvořitele. Ano, proto řada vynikajících skladatelů dala světu tato díla a je veliká škoda, že se těchto pokladů dotýkáme jen zřídka.