ceskesbory.cz
Mezinárodní sborový festival jako pocta Miroslavu Raichlovi
V sychravých dnech 8. – 9. 11. 2013 se do východočeské metropole Pardubic sjelo více než 350 malých zpěváků z Česka, ale i zahraničí. Krajské město totiž po tyto dva dny hostilo již 24. ročník Mezinárodního festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů, jehož zakladatelem je Vlastislav Novák, dlouholetý umělecký vedoucí Pardubického dětského sboru. Pořadatelem akce je Kulturní centrum Pardubice, Základní umělecká škola Havlíčkova Pardubice a Pardubický dětský sbor, o. s. Od roku 1999 probíhá jako bianále.