ceskesbory.cz
Festa academica 2013
Mezinárodní studentský festival Festa academica je již tradičně největším hudebním podnikem pořádaným Unií českých pěveckých sborů. Čtvrtý ročník tohoto festivalového bienále se uskutečnil v Praze ve dnech 15.–17. listopadu 2013.