ceskesbory.cz
Život a dílo Zdeňka Lukáše (1/5)
Dovolte mi, abych v pětidílném příspěvku přiblížil skladatele Zdeňka Lukáše tak, jak jsem ho měl možnost poznávat od roku 1971 jako člen jím vedeného sboru Česká píseň, jako sbormistr, který po něm Českou píseň převzal a vedl ji od roku 1979, jako častý interpret mnoha jeho skladeb, i – troufám si říci – jako jeho přítel, který měl možnost zvláště v posledních letech nahlédnout velmi zblízka do jeho života i stylu kompoziční práce.