ceskesbory.cz
Ohlédnutí za 7. ročníkem Jirkovského Písňovaru
Pokračuje–li sborový festival již svým úspěšným 7. sedmým ročníkem, můžeme právem hovořit o jeho tradici. U zrodu soutěžního festivalu sborové populární hudby, kterému dali jeho zakladatelé v roce 2007 název Jirkovský Písňovar, stál komorní smíšený sbor ZUŠ Jirkov Ventilky se svým sbormistrem Lubošem Hánou. Trvalou přízeň a podporu mu pak věnují především město Jirkov, zámek Červený Hrádek, v jehož nádherných prostorách festival probíhá, rádio Proglas aj. Již od jeho 4. ročníku je jeho významným partnerem Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem. Za uplynulých sedm ročníků se zúčastnilo Jirkovského Písňovaru již více než 100 pěveckých sborů a vokálních skupin. Obětaví a nápadití pořadatelé mu připravují totiž neopakovatelně radostnou, přátelskou, vpravdě „domácí“ atmosféru, a tak festival svou pověstí i žánrovým zaměřením přitahuje stále nové zpěváky a láká je i k opakované účasti.