ceskesbory.cz
Prolog festivalu Foerstrovy Osenice
V pátek 31.května 2013 se konal v Aule Vysoké školy ekonomické v Praze koncert pěveckých sborů, který byl oficiální součástí 13. festivalu sborové tvorby „Foersterovy Osenice 2013“. Tento festival, jehož zakladatelem je dlouholetý předseda Pěveckého sdružení pražských učitelů František Zumr, si klade za cíl podporu uvádění děl J. B. Foerstera a členů jeho muzikantského rodu, který sídlil v Osenicích.