ceskesbory.cz
Úmrtí Ilji Hurníka
Ve věku nedožitých 91 let se dne 7. září 2013 uzavřel život nestora české umělecké scény, známého hudebního skladatele, klavíristy, spisovatele a scénáristy, pedagoga a popularizátora umění Ilji Hurníka. Šíří uměleckého záběru a vynikajícími výsledky, jichž dosahoval ve všech oborech své činnosti, představoval Ilja Hurník typ výjimečné, vpravdě renesanční osobnosti, která bude naší kultuře velice chybět.