ceskesbory.cz
40 let Tachovského dětského sboru
Ve třetím květnovém víkendu oslavil Tachovský dětský sbor 40 let svého trvání. Oslavy to byly velkolepé a neobyčejně početná účast na nich svědčila o tom, že sbor je neodmyslitelnou součástí života města. Snad nejlépe to dosvědčuje výrok jednoho tachovského přestavitele (volně citováno): „V Tachově snad není rodina, ve které by někdo nebyl, není nebo nebude členem tohoto sboru.“