ceskesbory.cz
Píseň
Dne 8. června 2013 od 13 hodin proběhlo v kapli Biskupského gymnázia Bohosudov další Setkání podkrušnohorských pěveckých sborů. Zároveň začal dvoudenní pobyt chrámového sboru bratislavské čtvrti Dlhé Diely, s originálním jménem M@gnificat. Krušnohorský pěvecký sbor Teplice přizval na Setkání svého slovenského hosta a večer 8.6.2013 od 19 hodin se oba tyto sbory představily posluchačům v teplickém Kostele sv. Jana Křtitele. M@gnificat je výjimečným tělesem, zaměřeným na duchovní evropskou píseň. Jejich zájem o účast na bohoslužbě vedl i k jejich třetímu vystoupení. V neděli 9.6.2013 se zapojilo 17 zpěváků komorního smíšeného sboru do programu shromáždění Bratrské jednoty baptistů v teplické Křičkově ulici.