ceskesbory.cz
Pěvecké sbory pomáhají
V posledních dnech se uskutečnila řada mimořádných benefičních koncertů pěveckých sborů. Zpěváci tak vyjadřují solidaritu a snaží se pomoci lidem postiženým letošními povodněmi.