ceskesbory.cz
65. výročí založení VUS UK
Mohlo by se skoro říct: bylo, nebylo. Ale bylo. A já jsem byl málem při tom. Dobře si pamatuji, jak jsem v době svých vysokoškolských studií na počátku 50. let zpíval pod vedením temperamentního Jana Tausingera ve smíšeném sboru VUS a hrál na housle v jeho velké cimbálové muzice. VUS měl však tehdy i svůj velmi dobrý symfonický orchestr a taneční skupinu. Ale studentská léta uplynula a s nimi i řada aktivit, které naplňovaly až po okraj mé volnočasové možnosti a já mohl dále sledovat umělecký vývoj našeho bez nadsázky vždy špičkového souboru jen zpovzdálí jako posluchač.