ceskesbory.cz
Profesor Jan Kasal devadesátníkem
Dříve, než jsem se rozhodl napsat tento článek, zašel jsem si do budovy pražského Hlaholu, abych pro něj načerpal dostatek autentických informací od pamětníků, členů sboru, který dlouhá léta vedl prof. Jan Kasal a srovnal je se svými vlastními zkušenostmi člena Pěveckého sdružení pražských učitelů, jehož sbormistrem byl v letech 1957–1976. Získal jsem mnohem více materiálu než mohu upotřebit v tomto článku. Naplňuje mě to vědomím, že to, co napíši o Janu Kasalovi, má všeobecnou platnost. Je to vysoká odbornost, snaha o intonační, rytmickou a výrazovou přesnost interpretovaných skladeb.