ceskesbory.cz
Skladatelská soutěž Stonavská Barborka
Pořadatel Mezinárodní soutěže ve zpěvu komorních ansámblů „Stonavská Barborka“ obec Stonava vyhlašuje pro všechny autory bez omezení Skladatelskou soutěž Stonavská Barborka.