ceskesbory.cz
Vyšel Cantus 1/2013
První číslo dvacátého čtvrtého ročníku s pořadovou číslicí 96 přináší obvyklou dávku informací ze života pěveckých sborů, výročí, koncertů a akcí, na které je tradičně závěr roku velmi bohatý. Titulní strana s Pavlem Horákem se váže k rozhovoru se sbormistrem královéhradeckých Boni pueri.