ceskesbory.cz
Letošní druhé číslo časopisu CANTUS právě vyšlo
Letošní druhé číslo čtvrtletníku pro sborové umění Cantus přináší na titulní straně fotografii Zdeňka Vimra. Rozhovor s tímto plzeňským sbormistrem : „O rybách a o životě ...“ najdete v úvodní kapitole Osobnosti a soubory. Jubilantů je ale mnohem více. Pražští pěvci, Pěvecké sdružení Kopřivnice, MPS Haná, článek k poctě Evy Šeinerové a další...