ceskesbory.cz
Petr Eben: České mešní ordinarium (2/5)
Pohled současného křesťana na svět se většinou vyznačuje skromností, jež pramení z poznání, že jeho náboženství zasahuje jen malou část světa, že není a nebylo všelékem na nejrozmanitější společenské neduhy a že daleko spíše je věcí vnitřního přesvědčení a postojů, s jejichž pomocí ovšem člověk dokáže vykonat mnoho pozitivního.