ceskesbory.cz
Hledáme muže
PSMU (Pěvecké sdružení moravských učitelů) oslaví v roce 2013 sto deset let od svého založení, samozřejmě koncertem, doufáme, že v místě svého založení v Kroměříži. Jako většina mužských sborů se potýkáme s nedostatkem nových členů a z toho pramení tato výzva pro zpěváky - zájemce o mužský sborový zpěv.