ceskesbory.cz
Koncert k životnímu jubileu sbormistra Zdeňka Vimra
Západočeské hudební centrum uspořádalo v polovině ledna tohoto roku sborový koncert, jímž chtělo připomenout významné životní jubileum doc. dr. Zdeňka Vimra (nar. 1952), pedagoga katedry hudební kultury Západočeské univerzity v Plzni, sbormistra opery Divadla J.K.Tyla v Plzni a dlouholetého sbormistra komorního pěveckého sboru Nová Česká píseň.