ceskesbory.cz
Rybovka třikrát
Každoročně se Pražští učitelé (PSPU) podílejí na předvánočním a vánočním dění v Praze a okolí s celou řadou pěveckých sborů, které pořádají vánoční koncerty v koncertních sálech, farních kostelích a velkých chrámech. V posledních letech k těmto prostorám přibyl i nezvyklý koncertní prostor, který tvoří Karlův most a schodiště jako hlediště a přilehlý prostor náměstí Na Kampě jako jeviště. Je zajímavé sledovat, jak tato odlišná koncertní prostředí působí na účinkující i posluchače při provedení jedné skladby v tomto případě České mše vánoční Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815).