ceskesbory.cz
První ročník festivalu Dostalíkovo sborové jaro
V sobotu 28. 5. 2011 se v horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě uskutečnil 1. ročník nesoutěžního setkání pěveckých sborů s názvem „Dostalíkovo sborové jaro“.