ceskesbory.cz
Ohlasy dávných časů
Závěrečný koncert sezóny 2010/2011, jenž se uskuteční 1. června 2011 od 19:30 v Sále Martinů na pražské HAMU, je naplánován jako konfrontace nejstarší hudby, jaká zněla na našem území, s hudbou 20. a 21. století, z oné původní kultury vycházející a touto kulturou inspirovanou. Na své si tak přijdou konzervativní staromilci i lidé, pro něž koncert bez soudobé hudby není koncertem.