ceskesbory.cz
Bach-Collegium Praha a koncert k 240. výročí úmrtí
„… zemřel muž všemi obdivovaný, hudebník všech nástrojů znalý a skladatel, kterému se v království nikdo nevyrovnal…“ napsal roku 1771 v nekrologu na Františka Xavera Brixiho děkan svatovítské kapituly Jan Bartoň, který ve své funkci odpovídal i za úroveň hudby provozované v metropolitním chrámu sv. Víta. Jako vyhlášený znalec hudebního umění byl povolán zhodnotit, již jako Brixiho současník, skladatelské umění zesnulého mistra.