ceskesbory.cz
Medailon Františka Veselky
Dne 28. září uplyne 40 let od úmrtí Františka Veselky, který celý svůj život zasvětil hudbě, otvíral svým žákům cestu do světa tónů, učil je lásce k národním písním, tradicím, sborovému zpěvu a svým nadšením a výbornými organizačními schopnostmi pomáhal povznášet kulturu a vědomí lidí Uherskobrodska.