ceskesbory.cz
XXXII. Festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banské Bystrici
Metropole středního Slovenska - Banská Bystrica má v každoročních mezinárodních sborových aktivitách své pevné místo. Dlouholetou tradici má sympózium o sborovém zpěvu Cantus Choralis Slovaca nebo soutěžní festival vysokoškolských sborů Akademická Banská Bystrica, které se pravidelně konají ve dvouletých cyklech. Nejstarší historií v městě pod Urpínom se pyšní Festival zborového spevu Viliama Figuša – Bystrého se zahraniční účastí. Letos se konal už jeho 32. ročník.