ceskesbory.cz
Svatá Anežka Česká – 17. listopad po 50 letech (Matka chudých)
V listopadu 1939 jsme byli ještě mladí a vůbec jsme si nepřipouštěli, že by válka mohla skončit jinak než Hitlerovou porážkou. O padesát let poději nám bylo kolem pětasedmdesáti a museli jsme si už uvědomovat, že třeba zemřeme v totalitní nesvobodě. Proto to asi byli především studenti a lidé starší, kteří se první chopili své šance. Jedni, aby mohli ve svobodě žít, a ti druzí v ní zemřít.