ceskesbory.cz
XV. setkání pěveckých komorních sborů Festiválek 2010
Vážení a milí přátelé, přijměte naše pozdravy společně s přáním mnoha osobních i pěveckých úspěchů. Termín konání jubilejního ročníku je stanoven na dny 28. - 30.5.2010. Program setkání bude obdobný jako v ročnících minulých, ale pro jubilejní setkáníl chystáme dorbné překvapení.