ceskesbory.cz
Velikonoční festival duchovní hudby
Vrcholné křesťanské události společně s příchodem jara oslavují Moravané dvěma hudebními festivaly stejného názvu Velikonoční festival duchovní hudby. O tři roky mladší hudební akce probíhající o velikonočních svátcích se koná převážně ve Zlíně a je koncentrována na vokální a vokálně instrumentální díla spjatá s liturgickou tematikou. V letošním jubilejním desátém ročníku zahrnující i města Uherské Hradiště a Napajedla se stěžejním kusem, jedenkrát reprízovaným (11. 4. Kostel sv. Jakuba a Filipa ve Zlíně, 12.4. Kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti) stalo slavné oratorium pro sóla, sbor a orchestr Georga Friedricha Händela Mesiáš.