ceskesbory.cz
Convivium 2009
V letošním roce pořádá Společnost pro duchovní hudbu opět Mezinárodní letní školu duchovní hudby Convivium, tentokrát již její 6. ročník ve dnech 15.-23. srpna 2009 v premonstrátském klášteře Želiv. I když tradičně bude celý onen týden hudebně směřovat k závěrečnému sobotnímu koncertu a nedělní bohoslužbě, abychom neupadli do rutiny, bude několik věcí nových.