ceskesbory.cz
O Foerstrových
Nejširší působnost a účinek měla vždy Foerstrova tvorba sborová. Jednak proto, že ji mohlo provozovat velké množství zpěváků, jednak proto, že propojení slov a hudby je tak geniálně prosté a při tom účinné, že nelze pochybovat o záměru ani o pravdivosti skladatele. Zpěvák je rád, když ví, co zpívá a proč zpívá. Je šťastný, když má k prováděnému dílu osobní vztah. Ten dává sborovému zpěvu vyšší smysl a povyšuje ho na umělecký projev. A Foerstrovy sbory jsou lidově prosté, nekonvenční, prožité a procítěné, každému přístupné, a především – mají srdce! Proto získávají i srdce posluchačů.