ceskesbory.cz
Jan Vičar: Smíšené sbory
U příležitosti životního jubilea muzikologa, hudebního pedagoga a skladatele prof. PhDr. Jana Vičara, CSc. (nar. 5. května 1949), vydala Univerzita Palackého v Olomouci v roce 2008 soubor jeho smíšených sborů z let 1998–2008.