ceskesbory.cz
Vánoční koncert u sv. Ludmily
Tradičně na Boží hod vánoční i letos uspořádala Unie českých pěveckých sborů ve spolupráci s Městskou částí Prahy 2 a Farním úřadem kostela sv. Ludmily pro milovníky vánoční hudby J. J. Ryby provedení jeho České mše vánoční.