ceskesbory.cz
Gaudium Pragense na Smíchovských beneficích
Smíchovské benefice vstoupily do druhé části svého zahajovacího ročníku. Na koncertě 22. ledna přivítaly pěvecký sbor Gaudium Pragense se sbormistrem Lukášem Hurníkem a fotografku Hanu Major Sládkovou s nesmírně živými a inspirativními fotografiemi z tanečního prostředí.