ceskesbory.cz
To vám byl vážně dobrý rok...
Právě končící rok 2008 se zapíše zlatým písmem do historie Novojičínského sboru ONDRÁŠEK, jako jeden z nejúspěšnějších. Toto strohé konstatování je o to radostnější, že následoval po nesmírně náročném, tříletém období budování nového tělesa, období, v jehož průběhu sbor velkolepě slavil své 40 narozeniny, natočil nové CD, vydal reprezentativní publikaci, koncertoval, cestoval, tvrdě pracoval.