ceskesbory.cz
Celostátní přehlídka studentských pěveckých sborů
Z pověření Ministerstva kultury bude pořádat Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha (NIPOS-ARTAMA) ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů Celostátní přehlídku studentských pěveckých sborů.